Υπόθεση C-283/18: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 15ης Απριλίου 2020 [αίτηση του Audiencia Provincial de Almería (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Liliana Beatriz Moya Privitello, Sergio Daniel Martín Durán κατά Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito