Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7937 – Computer Science Corporation/Xchanging) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)