Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7937 – Computer Science Corporation/Xchanging) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)