Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7937 – Computer Science Corporation/Xchanging) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)