Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7937 – Computer Science Corporation / Xchanging) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)