Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7937 – Computer Science Corporation / Xchanging) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)