Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7937 – Computer Science Corporation / Xchanging) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)