Заключение на генералния адвокат Léger представено на14 февруари 1995 г. # Европейски парламент срещу Съвет на Европейския съюз. # Дело C-417/93. TITJUR Парламент/Съвет