Заключение на генералния адвокат Mancini представено на15 ноември 1983 г. # Graziana Luisi и Giuseppe Carbone срещу Ministero del Tesoro. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale civile e penale di Genova - Италия. # Съединени дела 286/82 и 26/83. Luisi и Carbone TITJUR