Pisno vprašanje E-010902/10 Carlo Fidanza (PPE) za Komisijo. Diskriminatorna kampanja proti italijanskim čezmejnim delavcem