Cauza C-101/17 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 14 decembrie 2017 – Verus Eood/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Maquet GmbH (Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală LUCEO — Declarație de nulitate)