Дело C-554/18 P: Жалба, подадена на 29 август 2018 г. от Lion's Head Global Partners LLP срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 14 юни 2018 г. по дело T-310/17 — Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO