TITJUR Coonan Заключение на генералния адвокат Mayras представено на14 февруари 1980 г. # Una Coonan срещу Insurance Officer. # Искане за преюдициално заключение: National Insurance Commissioner - Обединеното кралство. # Дело 110/79.