Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9441 – EDF/Energy2Market) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)