TITJUR SISMA/Комисия Заключение на генералния адвокат Mischo представено на5 февруари 1987 г. # Società industrie siderurgiche meccaniche e affini (Sisma) SpA срещу Комисия на Европейските общности. # ЕОВС - Глоба. # Дело 32/86.