Писмен въпрос E-5464/06 зададен от Alejandro Cercas (PSE) на Комисията. Европейската здравноосигурителна карта