Заключение по съединени дела на генералния адвокат Tesauro представено на 16 септември 1997 г.