Определение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 8 юли 1999 г.