Komission päätös (EU) 2017/639, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, valtiontuesta SA.23216 – C 54/07 (ex NN 55/07), jonka Saksa on toteuttanut Emsländische Eisenbahn GmbH:n hyväksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6232) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$