TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 4 март 1982 г. # H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 182/80. Gauff Ingenieure/Комисия