Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9328 — Platinum Equity Group/Multi-Color Corporation) (Text s významem pro EHP) 2020/C 203/01