Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 18 декември 1997 г.