Официален вестник на Европейския съюз, CA 37, 10 февруари 2012г