Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на11 ноември 1999 г.