SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Tehnična prilagoditev finančnega okvira za leto 2021 v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027