Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата за предаване между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата за предаване между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))