Progoulis/Комисия TITJUR Определение на Съда (втори състав) от 16 юни 1988 г. # Nicolas Progoulis срещу Комисия на Европейските общности. # недопустимост. # Дело 371/87.