Padomes Lēmums (1996. gada 14. oktobris) par Eiropas Kopienas un Turcijas Republikas Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko no 1994. gada 1. janvāra nosaka papildu summu, kas atskaitāma no maksājumiem vai muitas nodokļiem attiecībā uz Turcijas izcelsmes neapstrādātas olīveļļas importu Kopienā (96/621/EK)