Rozhodnutí Rady ze dne 14. října 1996 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou, kterou se pro dobu od 1. ledna 1994 stanoví doplňková částka odečítaná od dávky nebo cla při dovozu nezpracovaného olivového oleje pocházejícího z Turecka do Společenství