Решение на Съда от 11 юли 1985 г. # Наказателно производство срещу Robert Heinrich Maria Mutsch. # Искане за преюдициално заключение: Cour d'appel de Liège - Белгия. # Дело 137/84. Mutsch TITJUR