Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/2006 от 2 юни 2006 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП$