Решение на Съвета от 18 юли 1988 година за сключване на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно изследователската и развойна дейност в областта на съвременните материали (Euram) PROPCELEX