Věc T-445/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. února 2018 – Schniga v. CPVO (Gala Schnico) „Odrůdová práva — Žádost o odrůdové právo Společenství pro odrůdu Gala Schnico — Technické zkoušení — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 první věta nařízení (ES) č. 2100/94 — Uniformita — Článek 8 nařízení č. 2100/94 — Dodatečné zkoušení — Článek 57 odst. 3 nařízení č. 2100/94 — Rovné zacházení — Zjišťování skutkového stavu úřadem CPVO z moci úřední — Článek 76 nařízení č. 2100/94“