Дело T-445/16: Решение на Общия съд от 23 февруари 2018 г. — Schniga/CPVO (Gala Schnico) (Сортове растения — Заявка за предоставяне на закрила от Общността на сорта растения Gala Schnico — Техническа проверка — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент (EО) № 2100/94 — Хомогенност — Член 8 от Регламент № 2100/94 — Допълнителна проверка — Член 57, параграф 3 от Регламент № 2100/94 — Равно третиране — Служебно разследване на фактите от CPVO — Член 76 от Регламент № 2100/94)