2010/768/CE: Decizia Comisiei din 26 aprilie 2006 privind schema de ajutor de stat C 39/03 (ex NN 119/02) pusă în aplicare de Grecia în favoarea transportatorilor aerieni ca urmare a prejudiciilor suferite în perioada 11 - 14 septembrie 2001 [notificată cu numărul C(2006) 1580] Text cu relevanță pentru SEE