Zaak C-467/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 augustus 2013 door Industries Chimiques du Fluor (ICF) tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 18 juni 2013 in zaak T-406/08, ICF/Commissie