Sag C-467/13 P: Appel iværksat den 27. august 2013 af Industries Chimiques du Fluor (ICF) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 18. juni 2013 i sag T-406/08, ICF mod Kommissionen