Věc C-467/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. srpna 2013 Industries Chimiques du Fluor (ICF) proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 18. června 2013 ve věci T-406/08, ICF v. Komise