Sasniegumi, problēmas un ievērojamākie rezultāti 2018. gadā