Kendelse afsagt af Domstolens Præsident den 14. oktober 1996.