Определение на председателя на Съда от 14 октомври 1996 г.