Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 104/2004 от 9 юли 2004 година за изменение на приложение IХ (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП$