PROPCELEX Решение на Комисията от 1 август 1986 година за изменение на Решение 83/402/ЕИО относно списъка с предприятия в Нова Зеландия, които са одобрени да внасят прясно месо в Общността