Kommissionens forordning (EF) nr. 875/98 af 24. april 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer