Schriftelijke vraag E-003194/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) en João Ferreira (GUE/NGL) aan de Commissie. Evaluatie van de steunmaatregelen van de lidstaten om de crisis te bestrijden