Регламент за изпълнение (ЕС) № 852/2011 на Комисията от 24 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 397/2010 по отношение на количествените ограничения за износ на извънквотна изоглюкоза до края на пазарната 2010/2011 година