Allo и др./Комисия TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 4 юли 1985 г. # Alain-Pierre Allo и други срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Лихви върху възнаграждение, изплащано със задна дата. # Дело 176/83.