Регламент (ЕИО) № 1591/84 на Съвета от 4 юни 1984 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност, от една страна и Споразумението от Картахена и страните членки по него — Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Венесуела, от друга страна PROPCELEX