Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 30 юни 2016 г.