Заключение на генералния адвокат Gulmann представено на10 ноември 1992 г.